Fra genbrugsplads til Værdipark

Verdens første Værdipark fik fysisk form i 2013. Et perfekt match mellem en strategi med fokus på værdier og inddragelse af kundernes ønsker og en visionær arkitekt med anderledes ideer har skabt en helt ny form for genbrugsplads.

En åben park i samspil med omgivelserne. Et sted, hvor man har lyst til at komme. Et sted fyldt med værdier.

Renosyd tog i sommeren 2013 det første spadestik til verdens første Værdipark, som blev åbnet den 9. marts 2014. Adressen er Sverigesvej i Skanderborg.

Værdiparken afløser den udtjente genbrugsplads på Norgesvej i Skanderborg, og etableringen på den nye adresse er ikke bare en fysisk flytning, men også et mentalt skifte i hele opfattelsen af, hvad affald og genbrugsplads er.

”Vi var langt i arbejdet med vores Fra affald til værdi strategi, da vi blev kontaktet af arkitekt Arne Nielsen fra Nodo Arkitekter i Aarhus. Han havde en masse viden om kundeadfærd og butiksindretning som kunne overføres ved indretningen af den nye genbrugsplads. Det passede som fod i hose til vores Fra affald til værdi-strategi, for på den måde fik vi sat  brugernes adfærd i højsædet og animeret til et øget fokus på miljø og genbrug. Sammen med Kjæhr & Trillingsgaard som hovedentreprenør og med Cowi som rådgiver har vi fået en Værdipark, der giver traditionelle genbrugspladser baghjul på de fleste områder”, siger miljøchef Per Sundberg, Renosyd.

Han har været projektleder på etableringen af Værdiparken og dermed været den, der har styret processen med at få ideer og praktik til at mødes.

Renosyd Vaerdipark Skanderborg 1740 X2

Miljøpark – nej, Værdipark”

Udfordringen har været at få indbygget vores strategi og visioner for affaldshåndtering i pladsens indretning og begrebsunivers. Vi opererede fra starten med navnet Miljøpark, men vi blev så ambitiøse, at vi ret hurtigt kom til at arbejde med begrebet Værdipark. Det skal afspejle, at det ikke længere er affald men værdier, det drejer sig om. Vi har haft et fint samspil med rådgiverne. Vi har haft visionerne og begreberne, og arkitekt og  rådgiver har været gode til at omsætte dem til de fysiske rammer”, siger Per Sundberg.

Nodo Arkitekter er kendt for deres arbejde med butiksindretning og indretning af blandt andet benzinselskabet OK’s ubemandede tankstationer. Hvad har det nu at gøre med en genbrugsplads? Jo, det er blandt andet vigtigt at få skabt et naturligt flow på pladsen, så kunderne umærkeligt bliver ledt igennem pladsens faciliteter, så de oplever turen som nem, at det er let at finde rundt, og at det er inspirerende at kommer der – nøjagtigt, som når vi går i supermarkedet og finder vores naturlige vej gennem grøntafdeling, mælk, brød og kolonial, inden vi går gennem kassen med kurven fyldt med både nødvendigheder og fornøjelser.

Brugerne er inddraget i pladsens etablering gennem en række fokusgrupper, hvoraf de første blev gennemført for et par år siden.

”Vi kæmper om folks tid. Derfor spørger vi dem om, hvordan de vil bruge den, når de besøger os. Vi vil gerne have, at folk bruger lidt tid her, fordi der er meget at komme efter, men samtidig har vi lyttet til ønskerne og lavet en Værdipark, hvor man kan komme hurtigt ind og hurtigt ud. Logistikken er bygget op, så man kan få hurtig ekspedition  og oplevelser på én gang. Man kan vælge at tage en kop værdikaffe og få en snak med andre kunder i Værdiparken, men man kan også bare vælge at køre lige hjem til sine andre gøremål”, siger Per Sundberg.

Naboerne blev hørt

Også naboerne på Sverigesvej er inddraget i planlægningen af Værdiparken.

”Vi har nogle markante virksomheder som naboer, og de bekymrede sig naturligvis om at få en genbrugsplads som nabo. Ville det støje, lugte eller give andre gener? Vi har gennemført orienteringsmøder med dem og har lagt vægt på løbende at informere om planlægningen og anlægsprocessen. Vi har især lagt vægt på, at vi ville lave en Værdipark, som i arkitektur og omgivelser kunne matche virksomhedernes gedigne byggerier, og det mener vi bestemt er lykkedes. Det er vores oplevelse, at dialogen har båret frugt, og at stemningen i dag er positiv. Da der på et tidspunkt blev udtrykt bekymring over, at der kunne komme genskin fra nogle af de zinkflader, som vi har etableret, tog vi med det samme et møde med  nabovirksomheden. Den form for up-front problemløsning har båret frugt”, siger Per Sundberg.

Oplevelsen i centrum

Værdiparken bryder på mange måder med folks traditionelle opfattelse af, hvad en genbrugsplads er.

”Værdiparken hæver genanvendelse til et nyt niveau, og det skal være en lækker og indbydende oplevelse at aflægge os et besøg”, slutter miljøchef Per Sundberg, Renosyd.

 


Download Artikel X2