Upcycling skaber nye værdier

Renosyd har i 2013 etableret nye samarbejder, som har fokus på at genanvende ting direkte fra genbrugspladsernes containere

Renosyd Sune Dowler Christian Brandt Actvisual 350

På dansk opererer vi med genbrug og genanvendelse – på engelsk har man nogle flere nuancer med ord som recycling, downcycling og upcycling. Recycling betyder at genanvende indsamlet materiale til nye råmaterialer. Det er for eksempel gammelt jern, der bliver omsmeltet til nyt jern. Downcycling betyder, at vi genanvender indsamlet materiale til at lave en ny råvare, der har en ringere værdi. For eksempel når papir bliver til pap. Og upcycling er så, når vi bruger indsamlede ting direkte i en ny proces, så de får en højere værdi i deres nye form. Det er for eksempel, når en gammel konservesdåse bliver dekoreret og får en finish, så den kan bruges som vase eller noget andet”.

Sådan forklarer erhvervskundechef hos Renosyd, Sune Dowler Nygaard, begreber, som er med til at sætte genanvendelse i perspektiv.

”Vi har i 2013 blandt andet udbygget vores samarbejde med den socio-økonomiske virksomhed Living by Heart, som køber materialer hos os til deres upcycling produkter inden for småmøbler, æsker m.v., og We-Re, som laver tasker. Andre er på vej, men ikke på plads endnu. Typisk for dem, der kan bruge til ting upcycling, er, at de har et kreativt islæt, og det vil vi gerne understøtte”, siger Sune Dowler Nygaard.

Upcycling er, når vi bruger indsamlede ting direkte i en ny proces, så de får en højere værdi i deres nye form. Det er for eksempel, når en gammel konservesdåse bliver dekoreret og får en finish, så den kan bruges som vase eller noget andet.

Sune Dowler Nygaard

Materialebørs

”Det er en fordel miljømæssigt og økonomisk, hvis vi i højere grad kan upcycle materialer frem for at omsmelte eller på anden måde lade dem køre gennem en industriel proces, før de kan genopstå som nye materialer. Selv om genanvendelse alt andet lige er en fordel, så er fordelen endnu større, når en ting kan genbruges direkte i en ny sammenhæng. Vi belaster ikke miljøet med emissioner eller andre stoffer fra en forarbejdningsproces, og vi sparer også jomfruelige materialer”, siger Sune Dowler Nygaard.

Vinder de nye upcycling-tanker for alvor frem, kan han godt se en fremtid for Renosyd som en spiller på en kommende materialebørs, hvor de indsamlede materialer formidles videre til det formål, de nu engang bedst passer til - brugt i nye materialer eller genbrugt direkte til nye produkter med merværdi.

 


  

Mormors dyder uden fortidens støv og mølkugler

Living by Heart fremstiller boliginteriør af genbrug. Gamle gulvbrædder fra Aulum Skole bliver til borde og bænke, lagner hækles til smukke sofapuder eller tykke og effektive grydelapper. Gamle dåser bliver til smukke opbevaringskrukker med låg eller til maskuline og robuste fyrfadslys, der selvfølgelig består af omsmeltede stearinlys. Ideerne er der, og materialerne ligeså.

”Måske er vi bare blevet gamle nok til at kunne se tilbage til ’engang’ og til tidligere tiders dyder,” siger Lisbet Løvig Jensen og griner alligevel lidt selv over eget udsagn.

Lisbeth og Katja gør gerne begge brug af de tidligere tiders dyder: at besinde sig på nøjsomhed og trække det opskruede tempo ud af dagligdagens gøremål, så vi alle kan være med. Sagt med andre ord: genbrug og socialøkonomisk ansvarlighed.

Nøjsomhed eller genbrug – denne værdi kommer til udtryk, når Living by Heart ’køber’ råvarer. De får nemlig en stor del leveret. Lysestumper, konservesdåser, gulvbrædder, gamle herrebukser, lagner, restgarn, glas – samt en række andre produkter, som private og håndværkere leverer til dem.

Den faste leverandør er dog Renosyd, som Living by Heart har et tæt samarbejde med. ”Det er fascinerede at få lov til at se, hvad der ligger på genbrugspladserne,” fortæller Lisbeth og forstætter, ”Det, der for andre mennesker ikke er andet end affald, kan vi bruge til nye produkter.”

De nye produkter opstår som ideer og afprøves i fællesskab af Lisbeth og Katja. Det er også i denne fase, at den socialøkonomiske ansvarlighed kommer til udtryk. Produkterne skal kunne produceres af mennesker, der er i flexjob, skånejob, eller som arbejdsprøves eller har en psykisk sygdom. ”Vores produkter skal ikke være svære eller uoverskuelige at fremstille, det skal være til at gå til og fra arbejdet,” fortæller Katja. Produktionen – både produkterne og lederne – skal ganske enkelt være fleksible, så alle kan rummes.

Inspirationen til Living by Heart er ikke en pludselig og blændende idé, men en idé, der spirede og tog form over længere tid. Lysten til at skabe en virksomhed, der har socialøkonomisk ansvarlighed som en af sine værdier, havde været der længe. I 2013 tog Lisbeth Løvig Jensen, uddannet som psykolog og med solid erfaring som personalechef i en større rådgivende virksomhed, springet fuldstændig. Hele kernen i Living by Heart er den socialøkonomiske ansvarlighed, genbrug – eller upcycling, som vi siger på nudansk, når vi gør affald til et anvendeligt produkt – beror på Lisbeths og Katjas personlige indstilling til livet.

Socialøkonomisk ansvarlighed i det daglige arbejdsliv

Living by Heart er i løbende dialoger med kommunen omkring muligheden for som privat virksomhed at få lov til at yde et reelt bidrag til et rummeligt arbejdsmarked. Ved at skabe en rummelig arbejdsplads for medarbejdere med vidt forskellige forudsætninger kombineret med omtanke for miljø, giver det ellers lidt fortærskede mangagement-begreb socialøkonomisk ansvarlighed mening.

 


Download Artikel X2