Vi er godt på vej

Genanvend mere – forbrænd mindre er overskriften for de kommende års indsats på affaldsområdet. Det passer perfekt til Renosyds strategi, men vi mener dog også, at forbrænding stadig bør have en naturlig plads i vores måde at behandle affald

Renosyd Annemette Fuglsang Christian Brandt Actvisual

Direktør Annemette Fuglsang glæder sig over, at Renosyd er langt i forhold til regeringens Ressourcestrategi, som blev offentliggjort i oktober.

I oktober 2013 kom den såkaldte Ressourcestrategi, Miljøministeriets længe ventede strategi for, hvordan vi i fremtidens Danmark skal håndtere affald. ”Danmark uden affald” hedder den, og som navnet siger, er der fokus på at skabe nye ressourcer af det, der bliver tilbage, når vi har været i sving i husholdningerne og erhvervslivet.

Kernen i strategien er, at vi skal forbrænde mindre af vores affald og i stedet satse på at genanvende mere og omdanne en større del af det til eksempelvis biogas.

Ressourcestrategien peger frem mod 2022. Efter fremlæggelsen i efteråret 2013 er der gennemført en høringsfase i foråret 2014.

Hos Renosyd peger direktør Annemette Fuglsang på, at Ressourcestrategien indeholder mange positive elementer:

”Det er godt, at vi har fået denne strategi, som har været længe undervejs. Den sætter retningen for, hvordan vi skal gå fra affald til værdi også på et nationalt plan. Næste fase er konkrete mål, som vi kan pejle mere præcist efter. Dem skal høringsfasen og det efterfølgende arbejde hjælpe med at få på plads”, siger hun.

Missions mulig favner strategien

”Vi kan glæde os over, at vi med vores Fra affald til værdi-strategi og de konkrete handlinger, som vi satte i værk med Mission Mulig, er rigtig godt på vej. Men der er også elementer i strategien, som vi ikke mener, er fuldt hensigtsmæssige”, siger Annemette Fuglsang.

Ressourcestrategien kalder på mere genanvendelse, og det matcher Renosyds emballagesortering.

”Vi vil skulle forholde os til strategiens ønsker om at genanvende mere af det grønne affald. Der er mange muligheder, og vi har ikke lagt os fast på noget endnu”, siger Annemette Fuglsang.

Vi søger den største miljønytte

Ressourcestrategien har et klart fokus på, at forbrænding af affald bør reduceres, så en større del genanvendes eller for det grønne affalds vedkommende eksempelvis bruges til biogas.

”Vi mener, at den andel af affaldet, der forbrændes, med fordel kan nedbringes, men vi mener, at forbrænding stadig har en naturligvis plads i vores affaldshåndtering. Dels har vi en højt udviklet ekspertise og miljøvenlig teknologi til det her i landet, dels er varme produceret hos affaldsselskaberne en meget væsentlig del af fjernvarmeforsyningen overalt i Danmark. Vi kan så supplere med at afbrænde affald fra andre lande, hvor vi med vores miljøvenlige forbrænding erstatter en lokal affaldsbehandling, der belaster miljøet hårdere. Den samlede målsætning for os er at håndtere affald på en måde, så det giver de største miljøfordele, ikke at fokusere ensidigt på indsamlingsmål. Det handler om, hvordan vi bedst kan udnytte det, vi indsamler, og fokusere på at gå efter de største effekter”, siger Annemette Fuglsang.


Download Artikel X2