TAK til alle kunder

Det første hele år med kildesortering af værdier skabte gode resultater

Renosyd Emballage 230

Tidsregningen skriver År 1 efter starten på Mission Mulig, som er overskriften på den rejse fra affaldsselskab til værdiselskab, som Renosyd er taget ud på sammen med sine kunder. Dermed blev 2013 det første år med den nye indsamlingsordning i drift hele kalenderåret. Og resultaterne har været overvældende gode – både når det gælder de mængder, der indsamles, og kvaliteten af den indsamlede emballage.

”Vi vil gerne sige TAK til vores kunder, der har skabt de gode resultater. Mission Mulig repræsenterer en stor forandring i den måde, vi ude i de enkelte husholdninger håndterer vores affald på. Ja hele skiftet fra affald til værdi er en grundlæggende anderledes måde at se tingene på. Det gav naturligvis en del debat, men da først den nye indsamlingsordning var indført, har kunderne taget den til sig i en rigtig god ånd”.

Sådan siger privatkundechef Inga Rossen, Renosyd, som gør status over det første år med emballagebeholderen.

Målet med ordningen er at få skilt emballage, som kan genanvendes, fra det restaffald, som sendes til forbrænding. Derfor har hver enkelt familie nu en værdibeholder til emballager af glas, plast og metal og en beholder til restaffald. En stor andel af Renosyds kunder er desuden tilmeldt den frivillige indsamling af papir, så de også frasorterer papir til genanvendelse.

 
 
 
 
 
 

”Vi har fået ca. 2.000 ton emballager ind i 2013, og det er en lille smule under estimatet. Men det skyldes udelukkende, at vi har skudt lidt over målet med hensyn til, hvad det fra starten var muligt at indsamle af plast. På metal og glas ligger vi på linje med de nationale måltal. Virkeligheden er, at det går rigtig godt”, siger Inga Rossen.

Folk var lynhurtige til at stoppe med at komme sort plast i emballagebeholderen, da vi bad om det, og siden er det gået helt fantastisk.

Inga Rossen

   
 
 

 Plastindsamlingen har været belastet af, at sorteringsanlægget hos Dansk Affald i Vojens har haft problemer med at skille sort plast fra resten af emballagerne. Sort plast kan kun sorteres manuelt i modsætning til de øvrige emballager, der sorteres uden brug af menneskehænder. Det gav en del fejlsorteringer og kasserede læs i den første tid.

”Men folk var lynhurtige til at stoppe med at komme sort plast i emballagebeholderen, da vi bad om det, og siden er det gået helt fantastisk. Kvalitetsmæssigt ligger emballagefraktionen også i top med en fejlprocent på blot syv, så sorteringen er førsteklasses”, siger Inga Rossen.

 
 
 
 
 
 

En udfordring, der ikke er løst helt endnu, er at få kildesorteringen til at fungere fuldt i områder med fællesløsninger, for eksempel i etageboliger med fælles affaldsrum. God information blandt andet med sprogneutrale farvekoder og specialindretning af værdibeholderne, så de lægger op til at blive brugt til bestemte typer emballage, er nogle af redskaberne til også at få Mission Mulig til at blive en succes her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det skal ganske enkelt være svært at sortere forkert og gøres endnu nemmere at sortere rigtigt”, siger Inga Rossen.

I de store sommerhusområder, som navnlig findes i Odder Kommune, har Renosyd holdt møder med grundejerforeninger og andre interessenter, så sorteringen også kan fungere optimalt her, hvor beboerne ikke er til stede hele tiden og mange måske har skiftende lejere fra udlandet i løbet af året.

Sortering ved hjemmet skaber nye værdier

”Vi troede, vi havde alle tiders glasindsamling via genbrugspladserne, men vi kan se, at vi får endnu mere glas ind nu, da kunderne kan lægge det i emballagebeholderen derhjemme. Og der kommer stadig glas ind på genbrugsstationerne. Så erfaringen viser, at kildesortering giver gevinst, så det kommer ikke til at fylde mindre i fremtiden. Pap er noget af det, vi også kigger på”, siger Inga Rossen.

Inga Rossen Renosyd Foto Christian Brandt Actvisual 2 X2

Knap 2.000 ton emballage blev indsamlet i de private værdibeholdere. Og privatkundechef Inga Rossen har al mulig grund til at være godt tilfreds med en fejlmargin på kun 7%.

 


Download Artikel X2