Værdier fra folket!

En bedre sortering betyder en højere kvalitet af råvarer til videreforarbejdning

I den nye Værdipark er der plads til flere fraktioner. Især tre fraktioner forventer Johnny Pedersen sig meget af. Det er: sanitet, rockwool og hård plast. Rockwool og sanitet findes allerede på de andre genbrugspladser. Hård plast er helt ny, men i Skanderborg har der ganske enkelt ikke været plads til dem på Norgesvej 11.

Hvorfor vælge en større udsortering?

Sortering i flere fraktioner kan være et lovkrav, og så er der ikke så meget at komme efter - det er bare at komme i gang. Hos Renosyd vælger man dog ofte at foretage en større udsortering ud fra ønsket om at være firstmover samt ud fra det miljømæssige aspekt.

”Der er en vis signalværdi i at være firstmover. Vi bliver set og hørt – og vi kan måske endda være med til at skabe viden og basis for fremtidige lovgivning og opdyrke nye muligheder for afsætning af råvarer til genbrug”, siger Johnny Pedersen, driftsleder hos Renosyd.

Affald er blevet en værdi, og værdier kan man handle med. Jo bedre vi alle er med til at sortere, jo bedre pris kan Renosyd opnå ved videresalg til genindvinding. Et videresalg betyder fastholdelse af udgifter til renovation/gebyr over for forbrugerne – alternativt kan vi opleve stigende gebyrer for at få behandlet vores dagrenovation og til drift af værdiparker og genbrugspladser. Og så er der jo også omtanken for de jomfruelige ressourcer. Jo mere vi kan genindvinde, genbruge, jo mindre slider vi på ressourcerne.

- og der kommer flere

”Vi er ikke færdige med at udsortere og opstille containere,” fortæller Johnny Pedersen, som dog også gerne vil, at eksisterende virker eller udfases, inden alt for mange nye indføres. ”Det er et spørgsmål om, at vi hele tiden skal have kunderne med os. Det nytter ikke noget, hvis vi hele tiden i et højt tempo indfører nye fraktioner,” slår han fast. Samtidig skal alt, hvad der indsamles kunne ’sendes videre’ på en eller anden måde. Alle værdier skal enten kunne genbruges eller laves til andre, nye værdier.

Her er et udvalg af de kategorier, der indamles på genbrugspladserne. Som det ses indsamles der stadig mere rent træ mens mængden af småt brændbart - eller som det kaldes i den nye Værdipark: småt til energi - falder. Det gør stort brændbart også.

Mængden af indsamlede havemøbler i plast stiger i takt med, at kunderne vænner sig til den forholdsvis nye fraktion. Fraktionen plastdunke falder, formentlig i takt med, at en større del puttes i værdibeholderen til emballage hjemme hos kunderne.

Johnny Pedersen Renosyd Christian Brandt Actvisual 2

Johnny Pedersen ved en af de nye fraktioner, sanitet, som blandt andet tæller gamle toiletter, håndvaske og glaserede urtepotter.

 

 

Udvalgt miljødata på genbrugspladserne

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


Download Artikel X2