Festival og julehjerter

Smukfest, madspild, julemarked - vi er med, hvor det sker 

Renosyd har et budskab om at skabe værdier ud af vores affald. Det fortæller vi, hvor vi kan komme afsted med det, og hvor vi kan være med til at flytte holdninger og adfærd. Derfor var vi i 2013 blandt andet med på Smukfest og holdt vores traditionelle julemarked, hvor der ikke mindst blev fokuseret på julens madspild.

Læs om

Møder med kunden
Festivalglæder
Kunderåd om nye skilte
Værdijulemarked

  


 

Møder med kunden

I løbet af året møder Renosyd sine kunder på mange forskellige måder.

Renosyd Hanne Lundhus Christian Brandt Actvisual 780 X2

Hanne Lundhus

Tidligere havde Renosyd et såkaldt Rejsehold, en gruppe af medarbejdere, som mødte kunderne ved byfester, ved events på genbrugspladserne, arrangementer og andet, hvor Renosyd enten var vært eller fandt en god lejlighed til at skabe dialog.

”Rejseholdet som sådan blev nedlagt i 2013,. Tidligere var Rejseholdet noget vi gjorde, nu er det noget, vi er, og dermed er vi nu alle en del af rejseholdet. Vi er værdiagenter, som tager rollen på os, når muligheden er der. Og vi deltager, hvor det giver mening”, forklarer projektleder Hanne Lundhus, Renosyd.


 

Festivalglæder

Smukfest under Skanderborgs grønne bøge er ikke bare en fest for unge og ældre, det er også en logistisk og organisatorisk bedrift, der svarer til at drive en mellemstor provinsby i nogle dage. Og her er affald også en udfordring: øllet går ind og dermed indfinder ubekymrethed og livsglæde sig. Hvordan får man i den situation gæsterne til at synes, det er sjovt at skille resterne af sandwichen fra øldåser, flasker og andet, så det kan genanvendes mest muligt?

”Derfor sendte vi i år for første gang vores værdiagenter i marken på festivalen. I et godt samarbejde med Danmarks Smukkeste Festival lavede vi skralderap og sendte vores agenter på turne gennem mylderet anført af en festivalpimpet skraldebil”, fortæller Hanne Lundhus, Renosyd.

Værditransporten kørte i dagene 7. – 10. august fra FØLA til campingarealet i bunden af boldbanerne med rapperen Dions til lejligheden komponerede skralderap bragende ud af højttalerne.

Tidligere har Renosyd samarbejdet med Smukfest om affald, men det var første gang, Renosyd selv var på banen i direkte møde med festivalgæsterne.

Affald er et vigtigt tema i forbindelse med festivalen. Før nogen tænkte på at sortere, kunne Renosyd opleve, at  store mænger aluminium fra øl- og sodavandsdåser næsten kvalte ovnene, når de kom ind i forbrændingsanlægget. I dag bliver det meste sorteret fra med store miljøgevinster til følge.

Indsamlede mængder på festivalen

 
 
 
 
 
 

 

Kunderåd om nye skilte

”P” står der på det blå skilt, som vi møder på vejen gennem byen. Og nogle gange er det er stort kryds henover. Vi er ikke i tvivl om, hvad det betyder – både fordi vi har lært det, siden vi var børn, og fordi skiltet umiddelbart giver mening.

Lige så klar skiltning vil Renosyd gerne indføre, og i forbindelse med opførelsen af verdens første Værdipark i Skanderborg gennemførte vi i 2013 arrangementer med kunder, som i en styret proces kunne bidrage til, hvordan skiltning og anden vejledning fungerer bedst.

Resultatet er den skiltning, som nu kan findes i Værdiparken og efterhånden i andre sammenhænge. De nye skilte varierer i størrelse, antal af ord er nøje overvejet, der bruges farvekoder og skrifttyper, som er nemme at afkode.

”For eksempel bruges blåt i forbindelse med hårde hvidevarer, rød ved deponi og orange ved miljøfarligt affald. Skiltene har også numre, så folk, der ikke er så ordstærke, kan tælle sig frem til den rigtige container i Værdiparken, og der bruges piktogrammer, som går på tværs af ord og tal”, siger projektleder Hanne Lundhus.

”Det har været meget nyttigt at få kundernes input i processen med at udarbejde de nye skilte. De nye skilte er mere kundevenlige og ligetil i deres udtryk”, siger hun.

Som en nyttig ting kan Renosyd nu selv printe skiltene, som derfor er nemme og billige at udskifte. De monteres i skilteholdere med baggrundslys.

 

 

Værdijulemarked

Den 23. november var der Værdijulemarked hos Renosyd. Det er ved at være en velbesøgt tradition, og i 2013 var der fokus på upcycling og madspild.

Upcycling betyder, at gamle ting anvendes direkte i en ny sammenhæng, så de på den måde får ny merværdi. I modsætning til for eksempel gammelt jern, der omsmeltes til en ny råvare, der så kan blive til nye produkter.

Blandt udstillerne var Living by Heart fra Ry, som fremstiller opbevaringsmøbler, æsker, dåser og andet af genbrugsmaterialer, som de blandt andet køber hos Renosyd.

Button Livingbyheart

”Vi satte også fokus på madspild. Jannie Brøgger, som er uddannet køkkenleder, lavede mad og viste, hvordan man kan bruge rester – med særlig fokus på julemaden, fordi vi netop i juletiden smider store mængder mad ud. Råvarer som frugt og grønt kom fra Føtex og brød fra bageren i Hørning. Og Værdijulemarkedets gæster kunne få 10 bud på, hvordan vi kan mindske madspildet i julen”, fortæller Hanne Lundhus, Renosyd.

Renosyd benyttede også lejligheden til at gennemføre en mini-markedsundersøgelse om sortering af det grønne affald fra husholdningerne.

”Vi oplever en stadig stigende almen interesse fra kunderne i, hvordan affaldet bliver til nye ressourcer. Arrangementer som Værdijulemarkedet giver os gode muligheder for at lukke op til et hjørne af affaldsverdenen, som vi måske ikke tænker så meget over i det daglige”, siger Hanne Lundhus.

 


Download Artikel X2