Ideerne fik luft under vingerne

Arkitekt Arne Nielsen, Nodo Arkitekter, oplevede stor velvilje og åbenhed, når han bragte skæve ideer og erfaringer fra helt andre brancher på bane over for Renosyd. Den fælles proces endte med Værdiparken, som er verdens første af sin art

”Når mine medstuderende på arkitektuddannelsen tog billeder af husene, kiggede jeg på, hvordan folk brugte husene, og arbejdede med, hvordan vi fik folk til at bruge dem”.

Arkitekt Arne Nielsen fra Nodo Arkitekter i Aarhus har interesseret sig for kommercielt design helt fra begyndelsen af sin karriere. Kommercielt design er for eksempel butiksindretning, organisering af bymidter, indretning af butikscentre m.v.

”Jeg tegner stadig bygninger, men jeg må indrømme, at jeg tænder meget på at kortlægge adfærd, analysere folks gang gennem arealer, og så bruge den viden til at skabe et optimalt flow gennem et område. Et af vore store projekter har været indretningen af de mange OK-tankanlæg, der typisk er sat op ved landets brugser. Her handler det om alt fra kø-styring over pengehåndtering til brugen af anlæggene som kommunikationskanal”, siger Arne Nielsen.

Målet har hele tiden været at give kunderne mere, end de forventer – som man gør i en butik med succes. Og pladsen blev indrettet efter, at der kunne åbne en konkurrent på nabogrunden ved siden af.

Arne Nielsen

”Den interesse tog vi i tasken en dag og drog til Renosyd, som havde signaleret, at de ville skabe en anderledes genbrugsplads i Skanderborg. Vi synes, det var særdeles relevant at bruge nogle af vores erfaringer om kundeadfærd ved indretningen af en ny genbrugsplads. Renosyd kunne have sagt Sludder, vi gør som vi plejer, men de har en unik virksomhedskultur, som betyder, at der er luft og plads til at præsentere nye ideer”, tilføjer Arne Nielsen.

Nodo Arkitekter begyndte en proces med Renosyd i 2011, hvor de første tanker om en anderledes genbrugsplads kom på bordet. Gennem workshops og arbejdsmøder, hvor mange forskellige medarbejdere og interessegrupper var med, tegnede der sig gradvis et billede af et parkagtigt areal. Her skulle der ikke alene handle om at komme af med affald, men om at skabe oplevelser om genanvendelse, give rum for arrangementer med foreninger, skoler og virksomheder, sætte ressourcer og værdier i scene.

Tankerne matcher Mission Mulig og Fra affald til værdi-strategien perfekt.

2013 var det store byggeår, da det meste af Værdiparken kom på plads, indtil den kunne gøres helt færdig og åbnes for kunderne den 9. marts 2014.

”Målet har hele tiden været at give kunderne mere, end de forventer – som man gør i en butik med succes. Og pladsen blev indrettet efter, at der kunne åbne en konkurrent på nabogrunden ved siden af. Kunderne skal vælge Værdiparken, fordi de gerne vil komme her, og skulle markedet en dag blive frit, og konkurrenten virkelig åbnede ved siden af – ja, så skulle kunderne stadig vælge Værdiparken”, siger arkitekt Arne Nielsen.

 


 

Værdierne bag en park uden sidestykke

Med arkitekten på Værdiparkvandring

Må vi smide affald i naturen? Nej, det ved vi alle, at vi ikke må, men i Skanderborgs nye Værdipark er vi tæt på. Bede med blomster og græs, træer, som med tiden bliver til store parktræer, og naturens egne materialer i bygninger og anlæg giver mange mindelser om den natur, som alle ressourcer kommer fra og skal tilbage til. Når vi læsser vores haveaffald af i Værdiparken, sker den med udsigt til den skov, som hørte til den gård, der i sin tid lagde jord til dette erhvervsområde i Skanderborgs nordlige del.

”Pointen er, at vi slet ikke har med affald at gøre, men netop med ressourcer, som repræsenterer en værdi og fortjener at blive behandlet som det, de er: Materialer, som kan genanvendes til nye råmaterialer, eller udnyttes til energi, så de på den måde bliver en vigtig ressource som kilde til vores fjernvarme. Det er ikke, fordi vi ikke vil kalde tingene det, de er, men Værdiparken understreger, at vi mener det alvorligt, når vi siger Fra affald til værdi. Vi indsamler og udnytter værdier til gavn for os selv og næste generation”, siger direktør Annemette Fuglsang, Renosyd.

Vaerdipark Arne Nielsen Renosyd 590

Balancen mellem naturen og funktionaliteten i vores moderne samfund er et tema i Værdiparken. Her balancerer arkitekt Arne Nielsen på kanten af spejlbassinet, der skal minde os om at beskytte miljøet.

Arkitektonisk kvalitet

Arkitekt Arne Nielsen viser rundt i Værdiparken og forklarer, hvorfor den er indrettet, som den er. Kunderne vil visuelt og intuitivt opleve parken som et parkområde med bygninger i høj arkitektonisk kvalitet.

Det er ingen overvældende investering at gå fra skurvogn til arkitekttegnet mandskabsbygning, men glæden ved at se den og bruge den er stor. Det lille ekstra, som ikke vælter budgettet, men øger glæden, går igen fra mandskabsbruseren, der ikke bare giver vand i forkølede stråler, men et lækkert bad, til mødelokalet på første sal i den runde centralbygning, hvor de buede radiatorer er leveret af naboen MEINERTZ A/S, og derfor i dette firmas ånd ikke bare giver varme, men også et smukt visuelt indtryk. Og så kan man, hvad enten det er kolde skolebørn der skal undervises i, hvad der skal i containeren til Småt til energi eller mødedeltagere, oven i købet bruge den som bænk, hvilket jo i sig selv er en pointe en kold vinterdag.

Et vandbassin tæt ved indkørslen savner ganske vist Koi-karperne, men det blanke vand giver os associationer til de sårbare vandløb og søer, som vi skal beskytte. Og derfor afleverer vi vores farlige affald i bygningen næst efter, hvor overskydende maling, rester af kemiske væsker og vores brugte elsparepærer bliver samlet sammen, inden de sendes sikkert videre til destruktion eller indvinding til nye ressourcer.

Belysningen er led-pærer med lavt strømforbrug, anbragt i lamper, som ikke signalerer industri eller containerplads – men et sted, hvor der skal være rart at komme.

Alt kan udnyttes

Parkens bygninger er enten opført i genbrugsmaterialer eller konstrueret, så de kan skilles ad stump for stump og derefter placeres i Værdiparkens egne containere til de forskellige værdifraktioner, hvorefter de kan genanvendes.

Træet, som er brugt til at beklæde den runde bygning, er imprægneret med majs, og man kan køre det gennem en flishugger og bruge det som flis i bedene, den dag bygningen skal kondemneres.

Hovedbygningen nær indgangen er bygget i stål, zink og plastic, som kan genanvendes.

De genanvendte materialer rummer en særlig stil og giver et smukt indtryk som eksempelvis den rå murstensvæg i mødelokalet på første sal i Værdiparkens runde mandskabs- og mødebygning. Teglstenene er taget fra de murbrokker, som Renosyds kunder har indleveret på genbrugspladserne, mørtlen er banket af og stenene muret på plads i lokalets væg af en murer, der har haft sans for farvespil og materialer.

Som stabillag under det hele er brugt materiale af egen tilvirkning, nemlig slagger fra Renosyds forbrændingsanlæg, som dermed er med til at mindske brugen af jomfrueligt materiale såsom grus.

Avanceret terrænudnyttelse

Værdiparken er indrettet i to niveauer, så man smider sine værdier i forsænkede containere og dermed sparer uhensigtsmæssige løft. Og sikkerheden er optimeret, fordi kunderne ikke kan komme i vejen for de store lastbiler, som skal tømme containerne. Vejen gennem parken minder om hårnålesving og har været en faglig udfordring for de dygtige håndværkere. Der er ikke mange plane flader, men skråninger og drej, som ser nemme ud, men som er fagligt svære at konstruere.

Der er tænkt på logistikken, så kunder, der har travlt, kan komme hurtigt ind og ud. Om sommeren kommer mange kun med haveaffald på traileren, og de kan køre direkte hen til aflæsseområdet uden at skulle køre gennem hele pladsen først.

Der er flere containere med samme formål, så er der kø ved den første, man møder, kører man blot videre til den næste.

Renosyd Vaerdipark Skanderborg Skilte 1740 X2

Kunder med på råd

I Værdiparken er der arbejdet med skiltning, farvekoder og symboler, så kunderne guides og vejledes gennem parken. Skilte m.v. er blevet til i en proces, hvor både Renosyds egne genbrugsvejledere og en gruppe på 12 kunder er taget med på råd. Det har været meget givtigt at have kunderne med i denne proces, fordi det jo er dem, der skal opleve, at skiltning og symboler giver mening og er forståelig.

Vaerdipark 1 1740 X2

Der var fuld trafik i Værdiparken allerede på åbningsdagen den 9. marts 2014.

 


Download Artikel X2