Bestyrelsen holder fast i missionen

Der er ny mand i formandsstolen, men kursen ligger fast. Erhvervslivet og næste generation er nogle af de nye fokusområder

Når kommunalvalget hvert fjerde år giver udskiftninger på rådhusene, kommer der også nye folk til bestyrelsen for Renosyd I/S.

Kristian Skovhus (A) fra Skanderborg har således efterfulgt Elvin J. Hansen (A) fra Odder som formand. Den nye formand lægger nu ikke op til revolution. Den er nemlig allerede i fuld gang.

Renosyd Kristian Skovhus 700 X2

Bestyrelsesformand Kristian Skovhus

”Det er afgørende, at Renosyd fortsætter sin rejse på turen fra affald til værdi. Vi har haft en overvældende succes med Mission Mulig, som har engageret kunderne og medarbejderne i at sortere emballagen fra restaffaldet derhjemme og prioritere genanvendelse gennem en optimal sortering på genbrugspladserne. Nu fortsætter vi med Mission Mulig 2, som skal fortsætte de gode takter, men også fokusere på erhvervslivet og næste generation”, siger Kristian Skovhus.

Regeringen har fremlagt sin Ressourcestrategi, som spår store forandringer i den måde, vi betragter affald på. Mindre affald skal brændes og en større del genanvendes på forskellig vis. Hertil kommer, at branchen forventer en øget liberalisering i affaldssektoren, sådan som det er sket inden for vand- og elsektorerne og telebranchen.

”Det betyder, at ud over alt det, vi kan genanvende, bliver restaffaldet til forbrænding betragtet som en handelsvare, et brændsel, som importeres og eksporteres på linje med olie, kul og gas. Altså en vare, der repræsenterer værdi, og som vi skal udnytte til at sikre vores kunder størst mulig værdi for deres gebyrkroner”, siger Kristian Skovhus.

Bestyrelsen står bag

”Bestyrelsen vil støtte Renosyds 77 medarbejdere i deres samarbejde med kunderne om, at affald ikke går til spilde, men bliver omsat til værdier. Det er en imponerende rejse, som virksomheden og kunderne er taget ud på. Første stop på rejsen var sortering af husholdningsaffald. Selvfølgelig var der ting, der skulle justeres i så stor en forandring af den måde, vi håndterer vores affald på, men allerede efter kort tid kom ordningen til at køre, så vi i dag har en meget lille fejlsorteringsprocent. Næste stop var etableringen af Værdiparken i Skanderborg, fremtidens genbrugsplads, som vi byggede i 2013 og åbnede i marts 2014. Der kommer 170.000 biler i parken hvert år. Genbrug og miljørigtig håndtering af vores affald – værdier – er en væsentlig del af hverdagen både for private og virksomheder, som bruger pladserne”, siger Kristian Skovhus.

Nye mål

Rejsen går videre mod nye mål. Der er planer om en online Værdicentral, hvor genbrugseffekter kan handles over nettet. Her vil for eksempel iværksættere og socialøkonomiske virksomheder kunne finde råmaterialer til upcycling-produkter.

Næste generation inviteres ind i værdiernes verden gennem Agentskolen, som blev søsat i 2013 og for alvor lægger fra land i 2014. Alle 3. klasserne i Odder og Skanderborg kommuner skal uddannes til værdiagenter og vil få en enestående viden om miljø og ressourcer.

”Et vigtigt led i Mission Mulig 2 er også et øget fokus på erhvervsvirksomhederne. Renosyd har vigtig viden og kan rådgive med indsigt om affaldsløsninger. Vi vil arbejde på at kunne få lov til at udnytte vores stærke logistik og nærhed til ikke mindst de mindre og mellemstore virksomheder i området”, siger Kristian Skovhus.

Nye måder

De danske affaldsselskaber bidrager med 20 procent af fjernvarmen i Danmark. Regeringens Ressourcestrategi lægger op til, at der skal forbrændes mindre affald til energi, men Kristian Skovhus vil sammen med bestyrelsen og Renosyds ledelse arbejde for, at nyttiggørelse af affald til energi fortsat vil væreet virkefelt for affaldsselskaberne.

Vi er åbne for andre måder at forarbejde restaffaldet på, men vi mener, at vi med fordel kan værne om den ekspertise, som sektoren gennem mange år har opbygget med hensyn til miljørigtig afbrænding af affald.

Kristian Skovhus

”Vi er åbne for andre måder at forarbejde restaffaldet på, men vi mener, at vi med fordel kan værne om den ekspertise, som sektoren gennem mange år har opbygget med hensyn til miljørigtig afbrænding af affald. Det skaber også værdi at udnytte restmængden til energi, som fortrænger mindre miljøvenlig energi, der er fremstillet på kul eller olie. Ved at hente affald andre steder fra, hvor man endnu ikke har så miljørigtig en måde at behandle restaffaldet på, men for eksempel deponerer det, kan vi også give miljøet en håndsrækning ved at brænde det. For os handler det om at skabe mest mulig værdi for pengene”, siger Kristian Skovhus.

Bindeleddet til politikken

Renosyds bestyrelse er bindeleddet til det politiske bagland i de to kommuner, der ejer Renosyd. Derfor ser Kristian Skovhus det også som en vigtig rolle for bestyrelsen at være med til at sikre, at kunderne får den bedste løsning for de gebyrer, de betaler.

”Det har hele tiden været en målsætning, at vi kunne holde fast i de gebyrsatser, som kunderne kendte, på trods af de store forandringer, vi har gennemført. Og det har været muligt, fordi der er prioriteret og sparet andre steder. Måske kan vi endda sænke gebyrerne en dag, fordi salget af værdier til genanvendelse stiger, og Mission Mulig skaber værdi hele vejen rundt. Det vil føje en helt ny dimension til det at arbejde for et godt miljø og klima”, slutter Kristian Skovhus, formand for Renosyd.

 

Renosyd Bestyrelse 1740

Renosyds bestyrelse: Øverst fra venstre: Jan Krogh, formand Kristian Skovhus, Søren Erik Pedersen, Finn Sander Jens, Jens Erik Buur, Claus Bloch, Hans Hammann, næstformand Elvin J. Hansen

 


Download Artikel X2