Værdiagenterne er iblandt os!

Hele 2013 har Renosyds allestedsnærværende værdiagent, Hanne Lundhus, været ude på 37 skoler i Skanderborg og Odder kommuner med Agentkufferter. Kufferterne er til 3. klasseunderviserne og er inspirationsmateriale til forskellige fag og tilgange til emnet ’Affald og værdi’. I alt er der fordelt 80 kufferter

Agentuniverset er ganske enkelt en genial idé, som Renosyd fører helt ud i livet. Værdiagenten blev født i maj 2012 og er allerede nu blevet kendt i Renosyds område.

”Med vores agentunivers vil vi skabe fokus og sætte spot på sortering af affald. For uanset hvor vi befinder os, og næsten uanset hvad vi foretager os, så er vi omgivet af affald, forklarer Hanne Lundhus.

Et af Renosyds helt store emner er at få os alle til at betragte affald som en værdi. Og Renosyd sætter alle sejl til. De voksne nudges, som det hedder på nudansk, og børnene uddannes til at være agenter, der kan undergrave eventuelle dårlige vaner og manglende viden i hjemmene.

Sådan bliver du agent

Det vil helt klart være en fordel, at du går i 3. klasse, for så har en af dine lærere fået en værdiagent-kuffert og affald er på læreplanen. Værdiagent-kufferten indeholder forskellige materialer, et værdispil (kort) og badges til de udlærte junior-agenter. 

Med vores agentunivers vil vi skabe fokus og sætte spot på sortering af affald. For uanset hvor vi befinder os, og næsten uanset hvad vi foretager os, så er vi omgivet af affald.

Hanne Lundhus

Underviserne kan booke besøg hos eller besøg af Renosyd og Hanne Lundhus.

”Selvom vi kun lige har fået alle værdiagent-kufferter ud i 2013, i alt 80 kufferter, har vi allerede fået en rigtig god respons fra modtagerne. Lærerne er meget positive over for at få input til deres undervisning, og når vi har børnene her i huset, så får vi vitterligt vores løn udbetalt i form af fantastiske spørgsmål og et begejstret engagement,” konstaterer Hanne Lundhus, der så vidt vides er eneste cand.mag. i oplevelsesøkonomi, som er ansat i et renovationsselskab. Hanne Lundhus er ansat som projektleder og står som sådan for kontaktfladen mellem brugere og Renosyd på event-siden.

Når eleverne har været gennem undervisningsforløbet kan de udnævnes til junior-agenter. Senere kan de blive ægte agenter - men det kræver noget mere. Skolerne har også mulighed for at få en værdistafet. Det er en lille beholder, hvor tidligere stafetholdere har lagt billeder, sange, viden eller andet omkring værdier i. Det er så meningen, at man som modtager lader sig inspirere og selv bidrager med nyt til stafetten.

”Værdistafetten er stadig meget ny, men vi forventer os rigtig meget af den i 2014. Den kan gøre os nysgerrige, lege ny viden ind i os – og så er det jo også en slags tidskapsel. Vi kan nemlig her følge udviklingen af børnenes opfattelse af affald og værdi over tid,” siger Hanne Lundhus.

Hanne Lundhus Renosyd Foto Christian Brandt Actvisual 1 600Px

Hanne Lundhus rykker ud med Renosyds Værdibus. Den er pakket til bristepunktet med materiale til agentskolen. Og Hanne Lundhus er naturligvis iført fuldt agentmondur.

Værdier og skoler

At rulle værdiagenten ud i alle skolerne er et tema for sig. I skolen kan børnene nemlig ikke altid sortere affaldet helt på samme måde som derhjemme, hvis overhovedet.

”Det er lidt kompliceret. Mange børn er faktisk godt opdraget hjemmefra. De ved, i hvilken beholder affaldet hører til. Men når de så kommer på skolen, som måske ikke har indført alle beholdere, ja så kan de kun smide alt i en beholder; kapsler fra skolemælken, madpakkepapir, tegnepapir, yoghurtbægre. Det er bare så ærgerligt,” konstaterer Hanne Lundhus.

Faktisk er det mere end ærgerligt. Sorteringsgraden er over al forventning i de privat husstande – og så er der skolerne, som måske ikke har økonomi til eller mangler viden i forholdt til at få opsat tilstrækkelige beholdere på strategisk vigtige steder, så eleverne kan sortere korrekt. For de kan nemlig!

Når Hanne Lundhus drager rundt i kommunerne som værdiagent ser hun, at børnene er nysgerrige, har en stor viden om affald – og faktisk gerne vil. Renosyd har derfor besluttet at føre affaldssorteringen i skolerne til et indsatsområde i de kommende år.

Renosyd Agentskole 1740 X2

Første agenthold fra Gl. Rye Skole! De fik æren af at vise miljøministeren rundt, da hun var på besøg i efteråret.

 


Download Artikel X2