Øget samarbejde med erhvervslivet

Renosyd vil gerne hjælpe de lokale virksomheder med at skabe værdier og nye ressourcer. En kundeundersøgelse af afdækket kendskab og behov, og Renosyd lægger op til en styrket indsats 

Erhvervsvirksomheder producerer også affald – men hvad gør de med det, og hvad ville de gøre, hvis tavlen var visket helt ren og skulle fyldes med nye ideer til at omskabe erhvervsaffald til værdi?

Renosyd gennemførte i 2013 en undersøgelse blandt erhvervsvirksomheder i Odder og Skanderborg kommuner, og målet var netop at blive klogere på dette, styrke dialogen og lægge op til et forstærket samarbejde inden for de rammer, der er lagt fra myndighedernes side.

”En virksomhed som Renosyd kan kun begrænset håndtere erhvervsaffald, fordi vi som offentligt ejet selskab ikke må bevæge os ind på de private aktørers domæne. Men vi ved en masse om at omskabe affald til værdifulde ressourcer, og affaldsområdet er i en forandringsproces med stigende liberalisering af markedet som en af de mulige veje at gå. Kundeundersøgelsen tjener både til at afklare, hvordan vi kan optimere samarbejdet under de nuværende regler og få inspiration til, hvordan vi kan tage en rolle fremadrettet”, siger kundechef for erhvervsområdet, Sune Dowler Nygaard.

En virksomhed som Renosyd kan kun begrænset håndtere erhvervsaffald, fordi vi som offentligt ejet selskab ikke må bevæge os ind på de private aktørers domæne. Men vi ved en masse om at omskabe affald til værdifulde ressourcer.

Sune Dowler Nygaard

Virksomhedernes vej til værdierne

Undersøgelsen viser, at virksomhederne vurderer Renosyd meget forskelligt. Nogle – især de større produktionsvirksomheder – har slet ikke noget samarbejde med Renosyd, fordi deres affald håndteres af et privat firma, således som det skal ifølge den eksisterende lovgivning. Andre, som for eksempel jævnligt bruger genbrugspladserne, er tættere på Renosyd. Og så er der hele gruppen af små vidensvirksomheder og andre, hvor firmaet ofte drives fra hjemadressen. Her skelnes der sjældent mellem privat- og erhvervsaffald.

”Vi har en stor viden om affald og hvad man kan stille op med det. For virksomheder har arbejdet med at gøre affald til 

værdi jo en meget direkte betydning i den daglige økonomi, så effekten er stor for den enkelte virksomhed, når vi kan bringe vores viden i spil. Vi kan også hjælpe dem med at sætte affald og ressourcer i spil som en vigtig del af deres CSR- og bæredygtighedsstrategi og få affaldet løftet opad i værdikæden”, siger Sune Dowler Nygaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Download Artikel X2