130 affaldsentusiaster til årsmøde

Repræsentanter fra 52 affaldsselskaber og kommunale forsyningsselskaber deltog, da Renosyd og AffaldVarme Aarhus var værter for det årlige årsmøde i Dansk Affaldsforening. 

I dagene 21. – 23. maj 2013 havde Renosyd mulighed for at præsentere Mission Mulig og nogle af de aktiviteter, som ligger indlejret i Fra affald til værdi – strategien. Værdiselskabet var nemlig vært for den faglige del af Dansk Affaldsforenings årsmøde, der blev afviklet i Spektrum i Odder.

I forbindelse med årsmødet valgte Renosyd  samtidig at skabe en udstilling med titlen I værdiernes fodspor i de to weekender op til årsmødet, hvor Renosyds kunder havde mulighed for gennem plancher, konkurrencer og andre aktiviteter at følge affaldets historie gennem tiderne og dets vej, fra det opstår ude i de enkelte familier, til det genopstår som energi eller nye ressourcer.

Den 21. maj var afsat til en konference med temaet I kundens fodspor, mens selve årsmødet i Dansk Affaldsforening blev afviklet over de to næste dage.

Høj grad af engagement

Rammen for årsmødet var kunde- og borgerinvolvering, og formålet med konferencen var, at give deltagerne en oplevelse, som både kunne give mening, skabe inspiration og give anledning til refleksion.

”Tanken var at skabe involvering og engagement, og i den udstilling, vi byggede op i forbindelse med årsmødet, var der mange elementer, som man rent fysisk kunne deltage i. For eksempel Labyrinten, Find fem fejl og Q’s Laboratorium”, fortæller Martina Nøddebo Hinrichsen, som stod for en stor del af planlægningsarbejdet.

Konferencen skiftede af samme grund mellem kompetente oplæg om kunder, brugerdreven innovation og nudging og en række mini-workshops, hvor deltagerne både fik strakt benene og brugt hovedet i kreative forløb.

Alt blev styret med kærlig og fast hånd af Laila Pawlak fra virksomheden DARE2, som i forvejen har et tæt samarbejde med Renosyd i forbindelse med kundeanalyser, fokusgrupper m.v. Indlægsholdere var bl.a. idémager Carsten Borch og nudging ekspert Pelle Guldborg.

”Vi havde et succesmål på 100 deltagere til konference og årsmøde, og med 130 deltagere blev det mål så rigeligt opfyldt. Vi har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger. Et kritikpunkt var selve mødets rammer, som måske var for store, så det var svært at få skabt nær sammenhæng mellem udstilling, konference og årsmøde”, siger Martina Nøddebo Hinrichsen.


Download Artikel X2