Renosyd årsberetning 2013

2013 blev vores første hele år med de nye værdibeholdere. Sammen med vores kunder lærte vi en masse. Den nye ressourceplan kom, en ny bestyrelse kom – og den nye Værdipark begyndte at tage form. Vores helt egen agent nåede ud til alle skolerne i Skanderborg og Ry kommuner.
2013 blev året, hvor vi kunne se vores ideer tage form og afsæt. Kig med på de forskellige områder og få et indblik i, hvad vi laver.

1

Året stod i ressourcernes tegn

Renosyds fokus på værdier og genanvendelse matcher på mange måder regeringens Ressourcestrategi, som kom efter at branchen havde set frem til den det meste af året.

2

Bestyrelsen holder fast i missionen

Renosyds nye bestyrelse fastholder retningen. Nye fokusområder er erhvervslivet og næste generation.

3

Mission Mulig skabte resultater

Det første hele år med kildesortering af værdier skabte gode resultater. Det vil vi gerne sige tak til kunderne for.

4

Øget samarbejde med erhvervslivet

Renosyd har spurgt de lokale virksomheder om deres behov og ønsker på affaldsområdet. Vi er klar til at hjælpe med at skabe værdier og nye ressourcer.

5

Affaldscenter Skårup

En række nye aktiviteter er på vej i Skårup, hvor Renosyds deponi ligger. Spændende projekter og nye medarbejderfaciliteter peger frem.

6

Værdiparken, tankerne bag

Verdens første Værdipark blev bygget i 2013. Alt fra spejlbassin til mødelokaler understreger at affald er en værdi.

7

Design af Værdiparken

I Værdiparken indsamler og udnytter vi værdier til gavn for os selv og næste generation.

8

Ressourcestrategi

Kernen i Ressourcestrategien er mindre forbrænding og mere genanvendelse. For Renosyd handler det om at få størst værdi for pengene.

9

Agentskolen

Alle tredjeklasser bliver nu værdiagenter som led i Renosyds nye agentskole.

10

Affaldsimport giver miljøgevinst

Gode erfaringer med import af affald til forbrænding. Man kunne også kalde det eksport af miljøgevinster.

11

Hvordan sammensættes affald til forbrænding?

365 dage om året fyres der i Renosyds store ovne. Det kræver viden og erfaring at sikre en miljøvenlig og god forbrænding.

12

Festival og julehjerter

Vi var med på Smukfest og holdt vores julemarked med rigtig mange besøgende, som blandt andet fik gode råd om at undgå madspild.

13

Upcycling skaber nye værdier

Renosyd har i 2013 etableret nye samabejder med fokus på at genanvende ting direkte fra genbrugspladsernes containere.

14

Årsmøde i Dansk Affaldsforening

Mission Mulig blev præsenteret for medlemmerne af Dansk Affaldsforening, som i 2013 holdt årsmøde i Odder.

15

Genbrugspladserne - nye fraktioner

Nu kan gamle toiletkummer bliver til nyt Rockwool og bruges til isolering af huse. Nye fraktioner på genbrugspladserne skaber nye værdier.

16

Årsregnskab

Renosyd omsatte 143,5 mio. kroner i 2013 og opnåede et resultat på -1,2 mio. kroner. Vi producerede mere energi trods mindre affaldsmængder.